top of page

【逆市贏家】【15年賣2億塊蝴蝶酥】

捱過疫情逆市擴充

85年港姐冠軍謝寧:望今年開多5至10間分店

由1985年度港姐冠軍,謝寧所創辦的「曲奇4重奏」,在港掀起曲奇熱潮,成為不少遊客的必買香港手信。

年前新冠肺炎肆虐,唔少商舖都捱唔住,為增加號召力,謝寧輪流到不同分店助陣吸客。呢日小編經過尖沙咀,就見到謝寧親自在舖頭打點,更不時招呼客人試食,非常熱情。唔少遊客見到笑容滿面的寧姐,爭住上前打咭影張相留念!

雖然零售市道仍未完全復甦,但謝寧就透露有意逆市開分店,仲計劃今日開多 5 至10 間,希望分店遍佈全港,梗有一間喺左近!


1 次查看0 則留言

Komentáře


bottom of page